Kontakt

Dane teleadresowe:

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
Mail: wup@wup-katowice.pl
tel./fax +48 32 757 33 95


© WUP Katowice
Design by Arkadiusz Czereszewski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego