Pliki do pobrania

Deficyty informacji o rynku pracy - koncepcja programu monitorowania regionalnego rynku pracy (materiały konferencyjne) [PDF]
Broszura informacyjna nr 1 [PDF]
Raport nr 1: Identyfikacja podmiotów aktywnych na śląskim rynku pracy oraz zakresu ich działań[PDF]
Raport nr 2: Inwentaryzacja dostępnej informacji na temat parametrów rynku pracy oraz identyfikacja braków w tym zakresie[PDF]
Raport nr 3: Identyfikacja potrzeb, co do zakresu informacji o rynku pracy oczekiwanej przez różne podmioty aktywne na rynku pracy
[PDF]
Raport nr 4: Opracowanie systemu zbierania, przetwarzania i udostępniania danych opisujących rynek pracy i zachodzące na nim zmiany[PDF]
Raport nr 5: Opracowanie metodologii prognozowania wybranych istotnych parametrów rynku pracy[PDF]
Analiza regionalnego rynku pracy - Podręcznik prognozowania[PDF]
Raport nr 7: Sytuacja kobiet na śląskim rynku pracy[download] 
Raport nr 8: Kompetencje zawodowe na śląskim rynku pracy[download]
Raport nr 9: Mobilność zawodowa, społeczna i przestrzenna na potrzeby gospodarki regionalnej[download] 


Kontakt

Dane teleadresowe:

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
Mail: wup@wup-katowice.pl
tel./fax +48 32 757 33 95


© WUP Katowice
Design by Arkadiusz Czereszewski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego