Projekt systemowy:
Program monitorowania regionalnego rynku pracy

Dane teleadresowe:

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
Mail: wup@wup-katowice.pl


Tadeusz Kiecka-Niechajowicz
Kierownik Projektu
tel./fax: 0-32 757 33 95
e-mail: tniechajowicz@wup-katowice.pl

Diana Szałajko
Specjalista-asystent Kierownika Projektu
tel./fax: 0-32 757 33 95
e-mail: dszalajko@wup-katowice.pl

Zuzanna Dębska
Specjalista-asystent ds. rozliczeń projektu
tel./fax: 0-32 757 33 95
e-mail: zdebska@wup-katowice.pl


Kontakt

Dane teleadresowe:

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
Mail: wup@wup-katowice.pl
tel./fax +48 32 757 33 95


© WUP Katowice
Design by Arkadiusz Czereszewski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego