Informacja o projekcie

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zrealizował projekt systemowy pod nazwą Program monitorowania regionalnego rynku pracy w ramach Poddziałania 6.1.2, Działania 6.1, Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt miał charakter badawczy. Jego realizacja była odpowiedzią na zidentyfikowane deficyty wiedzy na temat przemian zachodzących na regionalnym i subregionalnych rynkach pracy oraz na temat zapotrzebowania znaczących podmiotów aktywnych na tych rynkach na szczegółową informację.

Film promocyjny Projektu.


 Czytaj więcej >>>Kontakt

Dane teleadresowe:

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
Mail: wup@wup-katowice.pl
tel./fax +48 32 757 33 95


© WUP Katowice
Design by Arkadiusz Czereszewski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego